ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Στον αγώνα  ΠΥΡΓΟΣ-ΔΑΦΝΗ αντί του αρχικά ορισθέντα βοηθού διαιτητή Τορούνογλου  ο Πιτταούλης Νίκος.

06/03/2011
16:00
ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΛΑΜΩΤΗΣ ΠΥΡΓΟΣ ΔΑΦΝΗ

ΣΤΑΦΙΔΑΣ -ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ -ΤΟΡΟΥΝΟΓΛΟΥ