Εκλέχτηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η χθεσινή εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέας διοίκησης Δ.Σ. της ομάδας μας. Με την ολοκλήρωση της εκλογής και της συγκρότησης σε Σώμα, ο απερχόμενος Πρόεδρος Παντελής Λαμπρινούδης αποφάσισε από προσωπική του επιθυμία να μείνει εκτός μετά από τριάντα έξι(36) χρόνια συνεχής παρουσίας στα Δ.Σ και μέσα σε συγκινητικό κλίμα παρέδωσε τη σκυτάλη στο νέο πρόεδρο Γιώργο Μαμούνα του Εμμ.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συλλόγου είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Μαμούνας Γεώργιος του Εμμανουήλ

Αντιπρόεδρος: Παράσχος Πολιτάκης

Γενικός αρχηγός: Μαμούνας Γεώργιος του Αντωνίου

Γενικός γραμματέας: Σαλαγάρας Χριστόφορος

Ταμίας: Πολιτάκης Αντώνιος

Έφορος υλικού Α’: Παπαγιάννης Ευάγγελος

Έφορος υλικού Β’: Σγουράκης Γεώργιος

Μέλη: Ψυχής Στυλιανός, Όλγα Μέλη

Αναπληρωματικά μέλη: Ζώας Μιχαήλ, Μισιριώτης Παντελής του Κωσταντίνου

Καλορίζικοι και καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο σας!