Διοικητικό συμβούλιο 2018 – 2020

Πρόεδρος: Παντελής Λαμπρινούδης

Αντιπρόεδρος Α’: Μαμούνας Εμ. Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Β’: Παπαγιάννης Ευάγγελος

Γενικός Αρχηγός: Κάμπουρας Αργύρης

Γενικός Γραμματέας: Σγουράκης Γεώργιος

Ταμίας: Πολιτάκης Παράσχος

Έφορος Υλικού: Πολιτάκης Αντώνιος

Μέλη: Μαμούνας Αντ. Γεώργιος, Πνευματικούδη Όλγα, Παντελής Μιχ. Μισιριώτης, Σαλαγάρας Χριστόφορος